LAUAXETAREN? “BERMEOTIK” BERTSOA

Hauxe da Eguna egunkarian 1937ko urtarrilaren 1ean argitaratu bertsoa, Utarre izenpean (Urkiaga'tar Estepan?). Transkribatzerakoan tr eta l tiletdunen  tokian -tt--rr- eta -ll- ipini dugu bokalen artean bada, baita zenbait inprenta-akats zuzendu ere.

BERMEO'TIK 

Biotz andiko kistar-betia

txiroen errukarria,

arrokeririk iñoiz ez dozun

jakintsu adin argia.

Edonun ta Edozeñeri

azalduagaz egia;

gaitz egiñaren bi(l)durrik gabe

dago zure arpegia

euzkotarrari, ¿nok emon dausku

zu lako lendakaria?

Urte askotan ostikopian

beti langille txirua,

gose zittalak amurraturik

bide txarretik darua.

Au da merio askok galdu dau

¡Oi! kistartasun berua;

orreik aberats biotz bakuak

daukela onen errua…

oker guztiak zuzenduteko

eldu-ete da ordua?

Erri ta itxaso, solo ta baso,

aberatsaren eskuan,

eta txiruak makillapian

txakurrak geralakuan

Azalez dira katolikuak

Judas dabille kolkuan;

Erruki gara jausten bagara

barriro orrein eskuan,

Joseba Andoni au zuzentzeko

oraintxe zagoz lekuan.

Agur bero bat Joseba Andoni

damozu neure bijotzak,

entzun ondoren mundua-ziar

zuk esan dozuzan hitzak,

Azaldu dozuz guda zittalen

ate ixilleko giltzak,

baita ze asmo darabillen be

gure aurka aberatsak,

au ikusiaz jakittun gara

zer ein biagun bakotxak.

Agur, urte-zar malkoz betia

ta ainbeste euzko-gudari,

barri obea izan daiguntzat

eskatu gure Jaunari.

Euzkera otoitz eta mintzatu

baitta idatzi ugari:

euzko-janzkija emon dayogun

euzkeldun sortu danari,

gorputzik bako arimia da

euzkera bako Euzkadi.

UTARRE

Bertsoa Jose Antonio Agirre lehendakariari eskainita dago. Lauaxetak kopla mota hori gutxi ibili arren, horko pentsamoldea oso ondo egokitzen zaiola ezin uka.

Kategoria: jurtzixabi. Gorde lotura.

Erantzun bat LAUAXETAREN? “BERMEOTIK” BERTSOA-ri

  1. egilea: gau-jagolea

    Kaixo, jurtzixabi: Gogoratu zinen atzo Lauaxetaren heriotzaren urteurrena zela? Ziur nago baietz… Agur bero bat motel!!!

Iruzkinak itxiak daude.